สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รถสาย 23 มีเวลาไหนบ้างคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.รถ ขสมก. มีให้บริการตั้งเวลา4.30 น ถึง 22.30น หรือสอบถามรายละเอียดข้อมูล ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ