สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก ซ.เรวดี (นนทบุรี) ไป สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ซอยตรีมิตร (กล้วยน้ำไท) ถนนพระราม 4

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 32,33,505 ลงปากทางถนนพิษณุโลก เดินเข้าไปในถนนพิษณุโลก ต่อสาย 72 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ