สอบถามเส้นทาง*-*

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากอ้อมน้อยจะไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต้องนั่งรถสายไหนครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 157 ลงอนุสาวรีย์ชัยฯ ต่อสาย 510 ฝั่งพหลโยธินหน้าธนาคารออมสิน ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ