สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จะขึ้นรถจากบางกระบือไปซอยวัดส้มเกลี้ยง

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 32,33 ลงตลาดเทเวศน์ ต่อสาย 516 ลงปากทางเข้าวัดส้มเกลี้ยง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ