สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากป้ายรถเมล์หน้าวัดราชนัดดาไปวัดพระแก้ว สามารถนั่งรถมล์สายไหนได้บ้างคะ

เรียนผู้ใช้บริการ 15,47 ลงราชดำเนินใช้การเดินเท้าต่อไปสนามหลวง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ