สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากหน้าม.ศิลปากรนครปฐม ไปสนามบินดอนเมือง (วิธีการเดินทาง,ประมาณกี่ชม.)

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 515 ลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต่อรถสาย 29,510 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ