สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ไม่ทราบว่าสาย 6 ที่มาจากประประแดงจอดหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบไหมครับ