สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเตาปูนจะไปศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตย์ มีรถเมล์สายไหนผ่านบ้าง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย 16 ลงหมอชิตใหม่ ขึ้นสาย 136 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ