สอบถามเส้นทาง ไป-กลับ โรงเรียนเพชรรัตน์ - อาคารวานิช

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ไม่ทราบว่าต้องเดินทางด้วยสายรถเมล์อะไร ต่อรถนะจุดไหนด้วยอะไร ขอบคุณครับ

เรียนผู้โดยสาร ใช้บริการรถประจำทางสาย 23,60,ปอ.511 ลงบริเวณแยกอุรุพงษ์ต่อรถประจำทางสาย 67 ใช้เส้นทางเดิมทั้งไปและกลับ ติดต่อสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ