สอบถามเส้นทาง จาก รังสิต-วัดหมาธาตยุวราชรังสฤษมหาวิหาร

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ของทราบรายละเอียด ทั้งขาไปว่าต้องลงที่ป้ายไหน และขากลับต้องขึ้นที่ป้ายไหน

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 59 ปอ.59 ปอ.503 ขากลับให้ขึ้นฝั่งที่ลง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ