สอบถามเส้นทาง จากอนุเสาวรีย์ชัย ไป สุขสวัสดิ์ 76

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามเส้นทาง จาก อนุเสาวรีย์ชัย ไป สุขสวัสดิ์ 76 หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียนคุณผู้ใช้ บริการใช้สาย 140 ลงท่างด่วนวัดสน ต่อรถสาย 20 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ