สอบถามเส้นทางไปสายใต้

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ไม่ทราบว่าถ้าเดินทางไปสายใต้ใหม่ขึ้นรถเบอร์อารัย ผมขึ้นรถที่ซีคอนบางแค ปลายทางสายใต่ใหม่

เรียนผู้ใช้บริการ 146 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ