สอบถามเส้นทางไปกรมอนามัย

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทางรถเมล์จากสนามบินดอนเมือง ไปกรมอนามัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ จ.นนทบุรีค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 29,510 ลงบริเวณสถานีตำรวจบางซื่อต่อรถประจำทางสาย 97 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ