สอบถามเส้นทางเดินรถสาย 67 ค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ปกติสาย 67 จะไม่เข้าไปในสถานีรถไฟใต้ดินบางซื่อ แต่เดี๋ยวนี้เห็นเข้าไปแล้ว ไม่ทราบว่าจะเข้าสถานีรถไฟใต้ดินบางซื่อตลอดหรือแค่เปลี่ยนเส้นทางชั่วคราวคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ตอบ ยังไม่มีข้อมูลเปลียนแปลงการเดินรถ โทรสอบถามข้อมูลเดินรถ ร้องเรียน แนะนำบริการ โทรสายด่วน 1348 ตั่งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ