สอบถามเส้นทางเดินรถจากประดิพัทธ์15

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จะเดินทางจากประดิพัทธ์15 จะไปโรงพยาบาลรามาฯ ไม่ทราบว่าต้องขึ้นรถเมล์สายไหน และต้องขึ้นฝั่งไหนครับ