สอบถามเส้นทางหน่อยค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากอนุสาวรีย์ชัย ไปเซ็นทรัลบางใหญ่ ต้องนั่งรถสายอะไร ฝั่งไหนค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 515 ลงสายใต้ใหม่ต่อรถประจำทางสาย 516,127 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ