สอบถามเส้นทางรถเมล์ปรับอากาศสาย 44 คะ่

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามเส้นทางรถเมล์ปรับอากาศสาย 44 ในช่วงที่มีการปิดการจราจรรอบพระบรมมหาราชวังว่า เมื่อออกจากต้นทางที่ท่าเตียนแล้ว รถวิ่งไปเส้นทางไหนบ้างคะ่ เพราะถนนตรงท่าช้างและเลียบสนามหลวงเดินรถทางเดียว เมื่อขึ้นเรือที่ท่าช้างแล้ว จะสามารถขึ้นรถได้บริเวณใดที่ใกล้ที่สุด ขอบคุณมากคะ่