สอบถามเส้นทางรถตู้ จตุจักร ไปธรรมศาสตร์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ปกติแล้วผมขึ้นรถตู้ จากจตุจักร ไปธรรมศาสตร์ ก็ขึ้นตรงบริเวรที่จอดรถของ BTS ครับหลายๆ คนก็นั่งรถรถบริเวณนั้นที่ คิวรถตู้จัดไว้ให้ วันนี้ 25/10/2016 ทางเจ้าหน้าที่ ได้จัดจุดจอดรถตู้ของ บขส. ใหม่ ที่บริเวณจุดจอดคิวรถตู้ จตุจักร ไปธรรมศาสตร์ ผมไม่แน่ใจว่า ผมยังขึ้นรถตู้จาก จตุจักรไปธรรมศาสตร์ ได้ที่เดิม อย่างที่เคยขึ้นไหมครับ?