สอบถามเส้นทางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไป โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไป โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามค่ะ ต้องนั่งรถสายไหนคะ

รียน คุณผู้ใช้บริการ เรียน ผู้ใช้บริการ ใช้บริการรถประจำทางสาย 166 ฝั่งเดียวกับ ม.สุโขทัย มาลง ปากเกร็ด ต่อ 32, 33, 90,ถึงป้ายโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สามารถสอบถามเส้นทางข้อมูลโดยสารรถประจำทางเพิ่มเติม ที่หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้บริการการ ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว ขอบขอบคุณทีใช้บริการ