สอบถามเส้นทางจาก ท่าพระจันทร์ และหรือจากท่าช้างไป สตรีวิทย์ค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รบกวนสอบถามสายรถประจำทางว่ามีสายอะไรบ้าง จากท่าพระจันทร์ หรือท่าช้าง (จะมาจากเรื่อด่วนเจ้าพระยา ไม่รู้ขึ้นท่าไหนสะดวกกว่าค่ะ) ไปสตรีวิทยาค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 25 ลงราชดำเนินใช้การเดินเท้าต่อไปโรงเรียนสตรีวิทยา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ