สอบถามเส้นทางจากโรงแรมเซนจูรี่ปาร์ค ตรงข้าม ปปส ไปสวนลุมพินี

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทางจากโรงแรมเซนจูรี่ปาร์ค ตรงข้าม ปปส ไปสวนลุมพินี

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาย 13 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ