สอบถามเส้นทางจากเพชรเกษม 69 ไปท่าน้ำปากเกร็ดนนทบุรี

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเพชรเกษม ซอย 69 (พระพรหม) ถ้าจะไปท่าน้ำปากเกร็ด ต้องนั่งรถเมล์สายไหนถึงย่นระยะทางที่สุด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 80 ลงท้องสนามหลวงต่อรถประจำทางสาย 32 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ