สอบถามเส้นทางจากเซ็นทรัลพระราม 2 ไปเคหะคลองจั่น

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเซ็นทรัลพระราม2 ไปลานกีฬาพัฒน์ 1 เคหะคลองจั่น หลังแฟลต 6-7

เรียน คุณผู้ใช้บริการใช้บริการสาย 140 ลงเมโทประตูน้ำต่อสาย 60 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ