สอบถามเส้นทางจากอนุสาวรีย์ฯไปกรมโยธาธิการและผังเมือง(พระราม๖)

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รบกวนสอบถามว่าจะต้องนั่งรถเมล์สายอะไรคะ...จะนั่งจากอนุสาวรีย์ค่ะ ไปกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะ...

รียน คุณผู้ใช้บริการ ใช้บริการรถประจำทางสาย ปอ.536 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 05.00-22.0 น. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ