สอบถามเส้นทางจากวงเวียนใหญ่ไป วข.จักรพงษ์ภูวนาถ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากวงเวียนใหญ่มีรถประจำทางสายใดไปวข.จักรพงษ์ภูวนาถคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาย 529 ลงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต่อรถประจำทางสาย 24,69 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ