สอบถามเส้นทางจากบางนาไปนนทบุรี

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากสี่แยกบางนา ไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นนทบุรี

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 536 ลงหมอชิต2 ต่อสาย 134 ไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นนทบุรี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ