สอบถามเส้นทางจากถนนอิสระภาพไปแยกบุคคโล

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทางจากหน้าราชภัฎธนบุรีถนนอิสระภาพไปแยกบุคคโล

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ใช้บริการรถประจำทางสาย 149 ลงบริเวณท่าน้ำคลองสานต่อรถประจำทางสาย 6,89,111 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 05.00-22.0 น. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ