สอบถามเส้นทางค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รถเมลล์สายไรไปศาลากลางว่ากทมจากหมอชิตไปแล้วต่อไปกำแพงเพชร2ค่ะ 2คำถาม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช้สาย 157,509จากหมอชิตลงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเดินเข้าถนนดินสอ ได้เลยครับ สอบถามโดยตรงได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 โดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว จึงเรียนมาเพีอทราบ