สอบถามเส้นทางค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากซอย นวมินทร์ 70 ไปห้างยูเนี่ยนมอลล์ สามารถเดินทางด้วยรถสายอะไรบ้างคะ

เรียนผู้โดยสาร ใช้บริการรถประจำทางสาย 96 ติดต่อสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ