สอบถามเส้นทางค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รถเมล์สายไหน จากเซนทรั่ลปิ่นเกล้า ไปโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร คะ?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ใช้บริการรถประจำทางสายรถประจำทางสายปอ. 509 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 05.00-22.0 น. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ