สอบถามเส้นทางคะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากหัวลำโพงจะเดินทางไปมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จ.ปทุมธานี ต้องเดินทางไปรถสายไหนแล้วต่อสายไหนได้บ้างคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 34 ลงตลาดสะพานใหม่ต่อรถสาย 1009 ป้ายเขียนว่ามีบุรี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ น