สอบถามเส้นทางคะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ ปิ่นเกล้า ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย ไป โรงพยาบาลยันฮี ต้องขึ้นรถเมล์ป้ายบ้างค่ะ