สอบถามเส้นทางครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยู่วิภาวดีจะไปท่าน้ำนนท์นั่งสายอะไรครับ