สอบถามเส้นทางครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ตอนนี้รถเมล์ สาย 82 วิ่งสุดปลายทางอยู่ที่ไหนครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ สาย 82 วิ่งระหว่าง พระประแดง - สนามหลวง สุดสายที่สนามหลวง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ