สอบถามเส้นทางครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากลาดพร้าว 28 ไปราชภัฏพระนครนั่งรถเมล์สายไหนครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 126,178 ลงเมเจอร์ รัชโยธิน ตรงสาย 59 ฝั่งเมเจอร์รัชโยธิน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ