สอบถามเส้นทางครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเซ็นทรัลพระราม2ไปรพ.พญาไท3นั่งรถเมล์สายอะไรครับ