สอบถามเส้นทางครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากอนุสาวรีย์ชัยไปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ซอย พัฒนาการ58 มีรถสายไหนบ้างครับ