สอบถามเส้นทางครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
เดินทางบริเวณตึกแกรมมี่ ไปวัดสน ข้ามสะพานพระราม 9 ต้องเดินทางอย่างไรครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ใช้บริการรถประจำทางสาย 136,185 ลงบริเวณตลาดคลองเตยต่อรถประจำทางสาย ปอ.141 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 05.00-22.0 น. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ