สอบถามเส้นทางครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สวัสดีครับ สอบถามการเดินทางโดยรถเมล์โดยสาร ตามหัวข้อด้านล่างนี้ครับ 1.ต้นทาง บ้านหม้อพลาซ่า ปลายทาง พันทิพย์ สาขาใดสาขาหนึ่งใน 2 สาขา - พันธ์ทิพย์ประตูน้ำ - พันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน ***... ถาม ...*** 1.สาขาใดของพันทิพย์ ใช้ระยะเวลาการเดินทางน้อยที่สุดและใกล้ที่สุด โดยยึดจาก ต้นทาง บ้านหม้อพลาซ่า 2.ในการเดินทางจาก ต้นทาง บ้านหม้อพลาซ่า ไป พันทิพย์สาขาที่ใกล้ที่สุด สามารถขึ้นเมล์สายใดไปได้บ้าง 3.จุดขึ้นเมล์อยู่ตรงไหน 2.ต้นทาง พันทิพย์ สาขาที่ใกล้ที่สุด จากข้อ 1 ปลายทาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ***... ถาม ...*** 1.นการเดินทางจาก ต้นทาง พัพทิพย์ ไป ปลายทาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สามารถขึ้นเมล์สายใดไปได้บ้าง 2.จุดขึ้นเมล์อยู่ตรงไหน ****.... ขอบคุณสำหรับคำตอล่วงหน้าครับ .... ****