สอบถามเส้นทางครับ จากสนามบินดอนเมือง ไป กรมยุทธบริการทหาร

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากสนามบินดอนเมือง ไป กรมยุทธบริการทหาร รบกวนด้วยครับ

เรียนผู้โดยสาร ใช้บริการรถประจำทางสาย 59 ลงบริเวณฝังตรงข้าม ม.เกษตรต่อรถประจำทางสาย 543ก. ฝั่งเดียวกับที่ลงรถประจำทางสาย 59 จะผ่านกรมยุทธบริการทหารบก ติดต่อสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ขอบคุณที่ใช้บริการ