สอบถามเส้นทางของสาย 15 และ 508

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากทราบว่าในช่วงนี้ ต้นสายของ 508 ต้องขึ้นที่จุดใด และ สาย 15 จะยังคงวิ่งผ่าน ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือไม่อย่างไร