สอบถามเส้นทางการเดินทางครับผผม

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยู่ตลาดประชานิเวศน์1 ต้องการที่จะไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้องเดินทางยังไงบาง ขอแบบละเอียดครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ใช้บริการรถโดยสารสาย 67 ลงแยกประชานุกูลต่อสาย 49 ป้ายสวนอ้อย แล้วเดินเท้าต่อไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.- 22.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ขอบคุณที่ใช้บริการ