สอบถามเส่นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากสอบถามเส้นทางการเดินรถครับ ว่าสาย 1 วิ่งไม่ถึงท่าช้างแบบเมื่อก่อนแล้วหรอครับ