สอบถามเรื่อง รถเมล์ ขสมก. ถนนเอกชัย บางบอน

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ถนนเอกชัย เขตบางบอน ปัจจุบันมีการให้บริการรถร่วมบริการฟ้าขาวสาย 43,สาย 120 อยากสอบว่าอนาคตมีการขยายรถเมล์สีแดงของ ขสมก. บ้างหรือไม่ค่ะ เนื่องปัจจุบันรถร่วมที่ให้บริการอยุ่นั้น ในเส้นดังกล่่าว ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และการบริการไม่ประทับใจมากๆเลยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ