สอบถามเรื่อง รถประจำทางจากกรุงเทพไปนครปฐม

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ปัจจุบันมีรถประจำทางสายอะไรบ้างที่เดินทางระหว่างกรุงเทพ-นครปฐมคะ และค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)