สอบถามเรื่องระบบ Internet บนรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สวัสดีครับ เรียนสอบถามเกี่ยวกับ WIFI ที่ให้บริการบนรถเมล์ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ทำไมยังใช้ไม่ได้ครับ