สอบถามเรื่องป้ายรถเมย์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รบกวนสอบถามเรื่องป้ายรถเมย์ ระหว่าง ป้ายแยกแคราย กับเรวดี มี 1 ป้าย รถไม่ยอมจอดบอกยกเลิกแล้ว แต่ฝั่งตรงข้ามยังให้บริการ อยากทราบว่ายกเลิกยังครับ ถ้ายังไม่ยกเลิก รบกวนแจ้งรถทุกสายที่ผ่านด้วยครับ และป้ายนี้เรียกป้ายอะไรครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ