สอบถามเกี่ยวกับอัตราค่ารถโดยสารประจำทางสาธารณะสาย 508

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ด้วยเหตุนี้ ผมสอบถามอัตราค่ารถโดยสารประจำทางสาธารณะสาย 508 แบบทางล่าง นี้ไปแยกบางนา ไปยังหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ราคาเท่าไร

เรียน ผู้ใช้บริการ ขอเรียนให้ทราบว่า อัตราค่าโดยสารจากแยกบางนาไปยังหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จำนวน 19 บาท ขอบคุณที่ใช้บริการ