สอบถามเกี่ยวกับรถบริการทั้งคืน

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
มีรถเมล์สายไหนบ้างคะที่วิ่งหลัง23.00น.

เรียนผู้โดยสาร รถประจำทางที่มีบริการตลอดทั่งคืนมีดังนี 2,3,4,7,22,23,25,26,27,28,29,34,39,46,54,58,59,60,63,64,71,73ก.,74,76,77,80,82,84,91,95กใ,97,134,145,506 ค่ะ ติดต่อสอบภถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ