สอบถามอัตราค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอสอบถามอัตราค่าโดยสารสาย 157 จาก รพ.รามาธิบดี ไปยังจรัญสนิทวงศ์ 22 (ซอยวัดอัมพวา) ราคาอยู่ที่เท่าไหร่? และกรณีผู้สูงอายุได้รับส่วนลดแล้วเหลือค่าโดยสารเท่าไหร่?